Historia Środowiskowego Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu

Budujemy Biały Dom
Dwupiętrowy biały Dom Spółdzielni

Już się Mury Pną do góry
Za pomocą dźwigów, rąk i kielni.

 Dziś na górze cieknie dach
Jutro znów w piwnicy krach ...

Tymi słowy zaczyna się kronika Środowiskowego Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. W czerwcu 1987 roku oddano do użytku budynek spółdzielczy przy ulicy Wyspiańskiego 3, w którym zlokalizowano siedzibę Zarządu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu, oraz powołano do życia Środowiskowy Dom Kultury zajmujący się działalnością kulturalną prowadzoną wśród członków spółdzielni: dzieci, młodzieży, seniorów. Dyrektorem ŚDK została pani Barbara Witko.

 Historia działalności społeczno - wychowawczej prowadzonej przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową sięga jednak lat 60 -tych. Działalność ta zawsze była integralną częścią gospodarki i eksploatacji zasobami spółdzielczymi wynikającą z tytułu zamieszkiwania w zasobach spółdzielczych. W osiedlach powstawały świetlice   mające   na  celu  zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieciom i młodzieży, oraz stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i talentów mieszkańcom osiedli, powstawały koła zainteresowań tj. fotograficzne, plastyczne, klub akwarystów, pracownia modelarska prowadzona przez nieżyjącego już dziś Romana Straburzyńskiego.

 Istniejące Kluby Osiedlowe na osiedlach: Dzików, Serbinów, Młodych i Nowej Dębie zgodnie z założeniami programowymi pełniły rolę opiekuńczo - wychowawczą mającą na celu pomoc rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi , wdrażanie przyzwyczajeń do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie, rozwijanie uzdolnień artystycznych w sekcjach i kołach zainteresowań. Natomiast działalność kulturalno - oświatowa na rzecz dorosłych prowadzona była w dwóch klubach seniora liczących 120 osób.

 Z chwilą powołania do życia Środowiskowego Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Kluby stały się filiami ŚDK. W nowo powstałym budynku ŚDK miejsce znalazły pracownie modelarska, fotograficzna, plastyczna, sale baletowa, widowiskowa, konferencyjna mała kawiarenka oraz hol wystawienniczy, czyli „Galeria na piętrze” prowadzona przez dyrektor Barbarę Witko i plastyka Marka Pokutyckiego.

 Prowadziliśmy zajęcia zorganizowane z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca, w których uczestniczyło ponad 800 dzieci i młodzieży. Zadaniem naszym było pomóc dziecku w rozwoju jego uczuć, wyobraźni, pozytywnego nastawienia do innych, gotowości do współpracy, zdolności do szybkich i właściwych reakcji. Cele i zadania naszej pracy staraliśmy się dostosować do potrzeb i oczekiwań środowiska.

 Trudna sytuacja ekonomiczna, która dotknęła spółdzielnię w latach dziewięćdziesiątych miała również swoje odbicie w działalności społeczno - wychowawczej, musieliśmy zrezygnować z prowadzenia niektórych kosztownych jakby się wydawało form tej działalności, rozwiązaniu uległa pracownia fotograficzna prowadzona przez Monikę Kostkę. Trudne lata pod względem ekonomicznym staraliśmy się jednak przetrwać nawiązując współpracę z urzędami, instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, towarzystwami mającymi na celu artystyczną edukacje, bezpieczeństwo i dobro dzieci. Niektóre z pomieszczeń ŚDK zostały wynajęte instytucjom, dochód z wynajmu zasilał nasze konto. Swoją dziewiętnastoletnią obecność w środowisku zaznaczamy pracą na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych. W kalendarzu naszych imprez swoje stale miejsce mają:

  • Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli z terenu naszego miasta
  • "Wielka Scena - Mali Artyści"
  • Miejski Przegląd Karate
  • Przegląd dorobku artystycznego grup tanecznych - koncerty zatytułowane
  • "Dziecięce Prezentacje Taneczne"
  • Zawody Modeli Zdalnie Sterowanych - Memoriał im. Romana Straburzyńskiego
  • Wielkanocne i Wigilijne Spotkania organizowane dla osób samotnych z terenu naszego miasta
  • Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance "Stylowe Uderzenie"

 Prężnie działają kluby seniora „Złoty Wiek”, „Złota Jesień” skupiając 120 członków. Dorobkiem Klubu „Złoty Wiek” jest prężnie działający zespół teatralno - wokalny mający na swym koncie szereg występów zarówno w Tarnobrzegu jak i poza granicami naszego miasta. Nasze Kluby nawiązały sympatyczną współpracę z Klubami Seniora zaprzyjaźnionych spółdzielni mieszkaniowych. Środowiskowy Dom Kultury od początku swojej działalności oprócz stałych form zajęć, systematycznie prowadzi akcje rekreacyjno sportowe w osiedlach.

 W czasie wakacji i ferii zimowych szczególną troską otaczamy dzieci pozostające na ten czas w mieście, organizując przy współudziale władz miasta i instytucji zajmujących się działalnością opiekuńcza oraz bezpieczeństwem dzieci w czasie ich wypoczynku akcje „Lato i Zima w Mieście”. W Klubach dzieciom i młodzieży czas wolny staramy się zagospodarować poprzez gry planszowe, rozgrywki warcabowe, szachowe, zajęcia kulinarne, gry telewizyjne, komputerowe, projekcje filmów, turnieje tenisowe, dyskoteki, wycieczki krajoznawczo - edukacyjne piesze, rowerowe, autokarowe. Nowością wprowadzoną w 2006 roku są zajęcia z zakresu tańca - break dance. Cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród dziewcząt i chłopców.

 Bardzo ważnym elementem w działalności Środowiskowego Domu Kultury jest współpraca z organami samorządowymi miasta, zakładami pracy, stowarzyszeniami, towarzystwami, placówkami oświaty i rodzicami dzieci uczęszczających na stałe zajęcia kierunkowe.

W tym miejscu pragnę wszystkim serdecznie podziękować za współpracę, ponieważ bez państwa pomocy nie udałoby nam się zrealizować wielu ciekawych i atrakcyjnych zadań programowych skierowanych do dzieci i młodzieży z naszych osiedli.

 

Środowiskowy Dom Kultury TSM
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

Centrala:
15 8225710
wew. 
53, 60 

email: sdk.tsm@interia.pl
email: sdk@tsm.tarnobrzeg.pl