Nawigacja
Nowe parametry nadawania TVP Kultura i TVP Kobieta

Od dnia 3.01.2023 roku w sieci TVK TSM w Tarnobrzegu ulegają zmianie parametry nadawania programów TVP Kultura i TVP Kobieta.
Nowe parametry są podane w wykazie programów.
Aby móc odbierać w/w programy należy zaprogramować odbiornik telewizyjny lub dekoder.

powrót