Nawigacja
Zmiana standardu nadawania programów TVP Rozrywka i TVP Dokument

Od 10.10.2022 r. w sieci TVK TSM w Tarnobrzegu ulega zmianie standard nadawania programów TVP Rozrywka i TVP Dokument.
W/w programy są obecnie nadawane w standardzie DVB-T2/HEVC.
Prosimy o zaprogramowanie odbiornika telewizyjnego lub dekodera.

powrót