Nawigacja
Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych i Cennika opłat

 

Szanowni Abonenci TVK i Internetu z sieci TSM w Tarnobrzeg

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 12.07.2022r. został uchwalony nowy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Tarnobrzegu oraz Cennik opłat za usługi TVK i Internetu w sieci Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu, zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej TSM z dnia 12.07.2022 r.

Zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego Cennika dotyczą:
wysokości opłaty abonamentowej za  telewizję kablową oraz wysokości opłat za usługi  z działu INNE OPŁATY.
Regulamin natomiast został dostosowany do aktualnych potrzeb wynikających m.in. z Prawa telekomunikacyjnego. Powyższe zmiany wejdą w życie od dnia 01.09.2022 r.

Aktualny Cennik wraz z Regulaminem dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce TVK.

Jeśli Państwo jako Abonenci nie akceptują zmian Cennika lub Regulaminu przysługuje Państwu zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Tarnobrzegu” Rozdział VII pkt. 3 prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec miesiąca poprzedzającego wprowadzenie tych zmian tj. do dnia 31.08.2022 r. W przypadku braku akceptacji nowego Cennika lub Regulaminu należy złożyć w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu jako Operatorowi pisemne oświadczenie o braku akceptacji nowego Cennika, Regulaminu nie później niż w dniu poprzedzającym wejście w życie zmian.

powrót