Nawigacja
Zmiana parametrów TVK INFO

Z dniem 08.03.2021 ulegają zmanie parametry nadawania TVK INFO. Program obecnie jest nadawany na kanale K-12 (226,50 MHz).

powrót