Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów segregowanych oraz wielkogabarytowych (budowlano-remontowe, rozbiórkowe, zużyte opony).

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Mieszkańcy Tarnobrzega mogą bezpłatnie oddawać odpady segregowane, powstające w gospodarstwach domowych, do punktu zlokalizowanego w Tarnobrzegu, przy ul. Rusinowskiego 1 („Pod Grzybem”) czynnego:
- poniedziałek – piątek - 900 - 1700
- sobota - 800 - 1400

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:

  • odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
  • papier i tektura, szkło i opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
  • przeterminowane leki (w tym termometry rtęciowe), chemikalia, igły, strzykawki,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
  • zużyte opony samochodowe,
  • popiół,
  • tekstylia.

Informacji o funkcjonowaniu PSZOK udzielą pracownicy FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. pod numerem telefonu 15 823 23 79

 

ebok

 

TSM w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

Centrala:
15 822 57 10
15 822 57 56
15 822 57 78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl

Grupa awaryjna:
15 822 14 90

Serwis TVK i Internetu:
15 822 43 21

ban sdk

We use cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać w Polityce Prywatności