images projekty UE logosy UE

Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”

Koszt całkowity projektu (brutto): 16 071 195,00 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 9 998 706,60 zł

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres Projektu obejmuje:

 • wymianę sieci wybudowanej w tradycyjnej technologii kanałowej o średnicach od DN100 do DN25 o łącznej długości 6,467 km na sieci preizolowane o średnicach od DN80 do DN20 o łącznej długości 6,393 km,
 • likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych,
 • likwidację sieci ciepłowniczych niskoparametrowych za likwidowanymi węzłami i sieci wewnątrz budynków o łącznej długości 5,236 km,
 • budowę 4,134 km sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych preizolowanych w miejsce likwidowanych sieci niskoparametrowych,
 • zabudowę 121 nowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w miejsce likwidowanych węzłów grupowych i indywidualnych jednofunkcyjnych.
 • Dotychczasowe straty ciepła na przesyle w sieci oraz węzłach objętych projektem wynosiły
  28 422,64 GJ rocznie. Po realizacji Projektu szacuje się, że wynosić będą ok. 7 405,36 GJ rocznie. Oszczędność ciepła wyniesie zatem ok. 21 017,29 GJ/rok.

Miejscem realizacji projektu jest miasto Tarnobrzeg. Projekt wdrażany będzie w różnych lokalizacjach na terenie całego miasta.

Projekt będzie realizowany zarówno w centrum miasta (w starej zabudowie) jak i współczesnej zabudowie oraz na osiedlu z przewagą domów jednorodzinnych (os. Piastów). Są to tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i usług, tereny działalności usługowej oraz tereny działalności produkcyjnej.

Poniżej podano lokalizację sieci oraz budynków z podziałem na poszczególne zadania:

 1. Wymiana sieci cieplnej w/p - sieć osiedlowa oraz przyłącza na osiedlu Piastów:
 • Konstytucji 3 Maja, ul. Jędrusiów, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Kasztanowa, ul. Jaworowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grabowa, ul. Dąbrówki, ul. Dębowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Akacjowa, ul. Modrzewiowa, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Władysława Łokietka, ul. Mieszka I, ul. Bolesława Chrobrego;
 1. Likwidacja węzła grupowego W-6 przy ul. Kopernika - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami oraz zabudowa węzłów indywidualnych:
 • Kopernika 2,
 • Kopernika 2a,
 • Kopernika 12,
 • Kopernika 14,
 • Kopernika 4,
 • Kopernika 6,
 • Kopernika 8,
 • Kopernika 10,
 • Kopernika 16,
 1. Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami oraz zabudowa węzłów indywidualnych:
 • Plac Tysiąclecia 1,
 • Plac Tysiąclecia 2,
 • Plac Tysiąclecia 3,
 • Armii Krajowej 2,
 • Skalna Góra 2,
 • Skalna Góra 4,
 • Skalna Góra 6,
 • Niepodległości 4,
 • Niepodległości 6,
 • Niepodległości 9,
 • 1 Maja 16,
 • Plac Tysiąclecia 4,
 • Armii Krajowej 1,
 • Armii Krajowej 3,
 1. Likwidacja węzła grupowego W-9 przy ul. Wiślnej w Tarnobrzegu - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami oraz zabudowa węzłów indywidualnych:
 • 1-go Maja 1,
 • 1-go Maja 6,
 • 1-go Maja 11,
 • 1-go Maja 5,
 • Głowackiego 34,
 • Głowackiego 33,
 • Głowackiego 46,
 • Jachowicza 4,
 • Jachowicza 4b,
 • Jachowicza a,
 • Jachowicza 13,
 • Kochanowskiego 1,
 • Kochanowskiego 7,
 • Kochanowskiego 3,
 • Kochanowskiego 2,
 • Kochanowskiego 10,
 • Kochanowskiego 6,
 • Kochanowskiego 4,
 • Kościuszki 30,
 • Kościuszki 32,
 • Mickiewicza 34,
 • Mickiewicza 38,
 • Moniuszki 20,
 • Moniuszki 6b,
 • Moniuszki 17,
 • Moniuszki 18,
 • Moniuszki 6b,
 • Moniuszki 16,
 • Moniuszki 15,
 • Moniuszki 13,
 • Moniuszki 3,
 • Słowackiego 2,
 • Sokola 3b,
 • Sokola 3a,
 • Sokola 10,
 • Sokola 8,
 • Sokola 7,
 • Sokola 9,
 • 1-go Maja 7,
 • Kościuszki 24,
 • Kościuszki 31,
 • Mickiewicza 16,
 • Moniuszki 5,
 • Słowackiego 4,
 • Waryńskiego 6a,
 1. Likwidacja węzła grupowego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 9 - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami oraz zabudowa węzłów indywidualnych:
 • Wyspiańskiego 9 Pawilon nr 1,
 • Wyspiańskiego 7,
 • Wyspiańskiego 11,
 1. Likwidacja węzła grupowego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 13 - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami oraz zabudowa węzłów indywidualnych:
 • Wyspiańskiego 13 Pawilon nr 2,
 • Wyspiańskiego 15,
 • Wyspiańskiego 17,
 1. Likwidacja węzła grupowego w budynku przy ul. Dekutowskiego 24:
 • Dekutowskiego 24,
 • Wyspiańskiego 21,
 • Wyspiańskiego 19 Pawilon nr 3,
 • Wyspiańskiego 25 Pawilon nr 4,
 1. Likwidacja węzła grupowego Konfederacji Dzikowskiej W-16:
 • Konfederacji Dzikowskiej 10
 • Konfederacji Dzikowskiej 12
 • Konfederacji Dzikowskiej 14
 • Konfederacji Dzikowskiej 16
 1. Likwidacja węzła grupowego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1:
 • Marczaka 11,
 • Marczaka 9,
 • Tarnowskiego 1,
 • Tarnowskiego 26,
 • Tarnowskiego 28,
 • Tarnowskiego 6,
 1. Likwidacja węzłów Wyszyńskiego 16, 18, 20:
 • Wyszyńskiego 16
 • Wyszyńskiego 18
 • Wyszyńskiego 20
 1. Modernizacja węzłów na osiedlu "Dzików":
 • Dzikowskiej 5,
 • Dzikowskiej 7,
 1. Likwidacja węzła grupowego Konfederacji Dzikowskiej W-14:
 • Konfederacji Dzikowskiej 26
 • Konfederacji Dzikowskiej 28
 • Słomki 3
 • Konfederacji Dzikowskiej 24
 1. Likwidacja węzła grupowego Konfederacji Dzikowskiej 8 W-25:
 • Konfederacji Dzikowskiej 6,
 • Konfederacji Dzikowskiej 8.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji Projektu jest uzyskanie:

 • oszczędności ciepła w przesyle i dystrybucji poprzez zmniejszenie strat o ok. 21 017,29 GJ rocznie,
 • zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłów o ok. 0,06 Mg/rok i gazów cieplarnianych (CO2) o ok. 2 046,87 Mg/rok.

Uzyskanie założonych głównych celów Projektu nastąpi od 1 roku po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych, tj. od 2024 r.

Projekt jest zlokalizowany w całości na obszarze gminy miejskiej Tarnobrzeg, ujętej w dokumencie „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

Gmina miejska Tarnobrzeg została zidentyfikowana jako jedna z gmin na terenie której doszło do przekroczenia stężenia 24 godzinnego pyłu PM10 w 2015 roku.

Najważniejsze wskaźniki opisujące cele projektu:

Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej: 6,393 km

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej: 4,134 km

Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych: 121 szt.

Liczba zlikwidowanych grupowych węzłów cieplnych: 10 szt.

SPÓŁKA: ECO TARNOBRZEG
TYP PROJEKTU: PROJEKTY UE

ebok

 

TSM w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

Centrala:
15 822 57 10
15 822 57 56
15 822 57 78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl

Grupa awaryjna:
15 822 14 90

Serwis TVK i Internetu:
15 822 43 21

ban sdk

We use cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać w Polityce Prywatności