Biura Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 3 są czynne w godzinach:

Poniedziałek 700 - 1500
Wtorek 700 - 1500
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy interesantów do naszych Działów Obsługi Klienta:

DZIAŁ CZYNSZÓW - DZIAŁ DOCHODÓW I KOSZTÓW

Dział zajmuje się obsługą interesantów w sprawach dotyczących opłat za mieszkania, lokale użytkowe, garaże, TVK i Internet oraz windykacją zaległości w opłatach do 3 miesięcy.

Pokój 30
numer telefonu wewnętrznego - 49
Osiedla: Serbinów, Dzików, Nowa Dęba, Skopanie

Pokój 31
numer telefonu wewnętrznego - 51
Osiedla: Przywiśle, Młodych, Centrum, Mokrzyszów


DZIAŁ WKŁADÓW

Pokój 2
numer telefonu wewnętrznego - 25
Dział zajmuje się ewidencją wkładów mieszkaniowych, budowlanych i udziałów członkowskich. Wydaje zaświadczenia do US, notariusza, sądów i innych.


DZIAŁ KREDYTÓW

Pokój 2
numer telefonu wewnętrznego - 25
Dział zajmuje się ewidencją kredytów mieszkaniowych, ich rozliczeniami, spłatami itp.  Przyjmuje oświadczenaia i zaświadczenia o wysokości dochodów celem skorzystania z zawieszenia spłat, wydaje stosowne zaświadczenia.


DZIAŁ ORGANIZACYJNO - MIESZKANIOWY

Pokój 3
numer telefonu wewnętrznego - 26

Dział zajmuje się obsługą interesantów w zakresie:

 • spraw członkowsko – mieszkaniowych ( przyjmowanie dokumentów związanych z przyjęciem w poczet członków Spółdzielni, przepisaniem praw do mieszkania w drodze art. 13,14 i 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , zawarciem umowy najmu lokali mieszkalnych oraz rezygnacji z przynależności do Spółdzielni),
 • sprzedaży, darowizny, zamiany mieszkań,
 • nabywania mieszkań w drodze spadku, podziału majątku po rozwodzie,
 • wydawania zaświadczeń o członkostwie w Spółdzielni i przysługującym prawie do lokalu,
 • wydawania zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, sądu wieczystoksięgowego, banków oraz innych instytucji,
 • przyjmowania dokumentów związanych z przekształceniem statusu lokali ze spółdzielczego prawa na odrębną własność,
 • spraw organizacyjno – samorządowych Spółdzielni.

DZIAŁ WINDYKACJI

Pokój 20
numer telefonu wewnętrznego - 59
Kierownik Działu Windykacji
Windykacja osiedla Nowa Dęba, telewizja kablowa i Internet

Pokój 21
numer telefonu wewnętrznego - 48
Windykacja osiedli: Centrum, Dzików, Skopanie
Windykacja kredytów mieszkaniowych

Pokój 22
numer telefonu wewnętrznego - 41
Windykacja osiedli: Przywiśle, Młodych, Serbinów, Mokrzyszów


DZIAŁ TECHNICZNY

Pokój 10
numer telefonu wewnętrznego - 34

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

 • nadzorem nad robotami sanitarnymi,
 • całokształtem zagadnień związanych z funkcjonowaniem instalacji sanitarnych,
 • przyjmowaniem zgłoszeń dot. uszkodzonych podzielników kosztów c.o. i ciepłomierzy oraz przekazywanie ich do firmy rozliczeniowej,
 • nadzorem nad rozliczaniem zużycia ciepła (na podstawie wskazań podzielników kosztów c.o.) oraz rozpatrywanie reklamacji lokatorów w tym zakresie,
 • bieżący nadzór nad prawidłowym działaniem wymiennikowni ciepła jak i kotłowni działających w zasobach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu,
 • rozpatrywaniem wniosków lokatorów dotyczących wymiany i doboru grzejników c.o., oraz modernizacji instalacji gazowej.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami dotyczącymi prawidłowego użytkowania zaworów termostatycznych (Termostaty grzejnikowe), informacją na temat podzielników kosztów (Karta katalogowaPoradnik użytkownika lokalu), informacją dotyczącą systemu radiowego (System radiowyUlotka informacyjna dla lokatora) oraz kilkoma poradami dotyczących praktycznych sposobów obniżania kosztów ogrzewania (Poradnik).

Pokój 6
numer telefonu wewnętrznego - 33

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

 • doradztwem w zakresie doboru przez lokatorów pakietów telewizji kablowej i Internetu,
 • zawieraniem umów dotyczących telewizji kablowej i Internetu,
 • przyjmowaniem reklamacji oraz uwag dotyczących telewizji kablowej oraz Internetu

Pokój 8
numer telefonu wewnętrznego - 35

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

 • przyjmowaniem pod względem formalno – prawnym inwestycji i remontów prowadzonych przez Spółdzielnię, nadzór inwestorski i współpracą w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi,
 • działalnością Spółdzielni w zakresie remontów zasobów, dociepleń itp.

Pokój 5
numer telefonu wewnętrznego - 29

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

 • sprawowaniem zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,
 • gospodarowaniem terenami TSM,
 • ewidencją gruntów i obiektów (w tym księgi wieczyste)

Pokój 11
numer telefonu wewnętrznego - 37

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

 • rozliczaniem i kontrolą zużycia wody
 • gospodarką wodomierzową
 • przyjmowaniem zgłoszeń o uszkodzonych wodomierzach i oraz przekazywaniem zleceń ich wymiany do Zakładu Remontowego TSM
 • rozpatrywaniem (wraz z Działem Dochodów i Kosztów – „Czynszami”) reklamacji lokatorów dot. rozliczania zużycia wody

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Jak oszczędzać wodę”.

ebok

 

TSM w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

Centrala:
15 822 57 10
15 822 57 56
15 822 57 78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl

Grupa awaryjna:
15 822 14 90

Serwis TVK i Internetu:
15 822 43 21

ban sdk

We use cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać w Polityce Prywatności