Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Informacja dotycząca uchwał Walnego Zgromadzenia

INFORMACJA

 

dotycząca Uchwał Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu
w częściach obradującego w dniach 23,24,25,26,29 kwietnia 2019 roku

 

W dniu 30.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółdzielni z udziałem Przewodniczących pięciu części Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu – zwołane zgodnie z § 35 ust. 3 i 4 Statutu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Na posiedzeniu tym stwierdzono - na podstawie protokołów Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych działających podczas obrad każdej części Walnego Zgromadzenia - że wszystkie uchwały wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Pełna treść Uchwał dostępna jest w siedzibie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3, pokój nr 4.