Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Informacja dotycząca Uchwał Walnego Zgromadzenia

INFORMACJA

dotycząca Uchwał Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu
w częściach obradującego w dniach 14,15,16,17,18 maja 2018 roku

 

W dniu 24.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółdzielni z udziałem Przewodniczących oraz Przewodniczących Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych pięciu części Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu  – zwołane zgodnie z § 303 Statutu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Na posiedzeniu tym stwierdzono -  na podstawie protokołów Komisji działających podczas obrad każdej części Walnego Zgromadzenia - że  wszystkie uchwały wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia  otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Pełna treść Uchwał dostępna jest w siedzibie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3, pokój nr 4.