Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Uchwały Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu - 2017 r.

UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu w częściach, obradującego w dniach 22-26 maja 2017 r.


 

Uchwała Nr 1/2017 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu w częściach w 2017 roku.

                                          

Uchwała Nr 2/2017 w sprawie: przyjęcia Protokołu z Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu obradującego w częściach w dniach 16,17,18,19,20 maja 2016 roku.

 

Uchwała Nr 3/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu z działalności za 2016 rok.

 

Uchwała Nr 4/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.

 

Uchwała Nr 5/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu z działalności za 2016 rok.

 

Uchwała Nr 6/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu za 2016 rok.

 

Uchwała Nr 7/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu za 2016 rok.

 

Uchwała Nr 8/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu za 2016 rok.

 

Uchwała Nr 9/2017 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 

Uchwała Nr 10/2017 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 rok.

 

Uchwała Nr 11/2017 w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Kościuszki ……. w Nowej Dębie wraz ze związanym z nią udziałem w nieruchomości gruntowej, współwłasnością części wspólnych budynku i przynależną piwnicą.

 

Uchwała Nr 12/2017 w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki powstałej po podziale niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 400/15 położonej w Nowej Dębie.

 

Uchwała Nr 13/2017 w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej
o numerze 1446/289 położonej w Tarnobrzegu.

 

Uchwała Nr 14/2017 w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Tarnobrzeg użytkowania wieczystego nieruchomości, która zostanie wydzielona z działki ewidencyjnej o numerze 1237/102 położonej w Tarnobrzegu.

 

Uchwała Nr 15/2017 w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Tarnobrzeg użytkowania wieczystego nieruchomości, która zostanie wydzielona z działki ewidencyjnej o numerze 1058/81 położonej w Tarnobrzegu.

 

Uchwała nr 16/2017 w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Tarnobrzeg użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych, jako:


- działka ewidencyjna nr 1058/68 położona przy ulicy Zwierzynieckiej
- działka ewidencyjna nr 1237/104 położona przy ulicy Dąbrowskiej
- działki ewidencyjne nr 2138/3;2015/128 położone przy ulicy Wyspiańskiego
- działki ewidencyjne nr 3718/1;2015/136 położone przy ulicy Dekutowskiego

 

Uchwała Nr 17/2017 w sprawie: uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu na kadencję 2015 r. – 2018 r.

 

Uchwała Nr 18/2017 w sprawie: wyboru Delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.